Om oss

Vi finns till för Dig

Föreningens främsta syfte är att stödja och främja kontakter mellan bröstcancerdrabbade:

  •  att finnas till hands när Du behöver någon att prata med
  • att kunna ställa upp för Dig och vi för varandra
  • att kunna vara tillsammans med någon som vet hur det är
  • att visa att den ljusa framtiden kommer tillbaka

De flesta av oss i föreningen har själva drabbats och blivit bröstcancerbehandlade. Vi vet därför mycket väl att undersöknings- och behandlingsperioden kan vara pressande och jobbig.

Våra särskilt utbildade kontaktpersoner med tystnadsplikt kan bli ditt främsta stöd och göra behadlingsperioden lättare. Som sagt - Vi finns till för Dig och tillsammans blir vi starkare.

Tack till alla medlemmar, samarbetspartner och sponsorer !

Tack till alla medlemmar, samarbetspartner och sponsorer !

Bli medlem

Bli medlem