VATTENGYMPA har startat i Boden och Sunderbyn, ett fåtal platser finns kvar i båda bassängerna

Vi har vattengympa i Luleå och i Boden

Vattengymnastik är i gång i Boden och Sunderby sjukhus. Om du är intresserad om vattengympa kan du höra med kontaktpersoner.

Kontaktperson, Sunderby sjukhus, är Gun Brännmark på telefon 076-8068420

Kontaktperson i Boden är Karin Sandelund på telefon 070-6373115

Tack till alla medlemmar, samarbetspartner och sponsorer !

Tack till alla medlemmar, samarbetspartner och sponsorer !

Bli medlem

Bli medlem