Styrelsen

Ordförande
Karin Sandelund - Boden
Tfn 070-6373115
E-post: karin.sandelund@gmail.com

Ordinarie ledamot - 1:a vice ordförande
Ragnhild Nevell Boden
Tfn 076-8407927

Ordinarie ledamot -kassör

Catharina Holmqvist - Boden

Tfn 070-3233520


Ordinarie ledamot - sekreterare

Gun Brännmark - Luleå

Tfn: 076-8068420

Ordinarie ledamot
Kerstin Emmoth - Kalix-Nyborg
Tfn 070-6418121

Irene Uusitalo - Luleå
Tfn 070-1320858

Gudrun Blombrant - Haparanda

Tfn: 070-6713265

Suppleant


Anita Soini - Luleå
Tfn: 073-0650379

Eva Fisk - Luleå
Tfn: 070-6567390

Gunnel Grönberg - Boden

Tfn 070-6776131

Anita Engström - Kiruna

Tfn 073-0352530

Tack till alla medlemmar, samarbetspartner och sponsorer !

Tack till alla medlemmar, samarbetspartner och sponsorer !

Bli medlem

Bli medlem